VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse


Registracijos ir pretendavimo "Work and Travel USA" programai seka

Jeigu Jūs pageidaujate atvykti pokalbiui / konsultacijai / registracijai į mūsų biurą Vilniuje ar Kaune, prašome Jus iš anksto rezervuotis laiką biure Vilniuje arba Kaune: https://lwc-wt.lt/pokalbiui/ .
 
Registracijos veiksmus galite atlikti per nuotolį - prašome susisiekti el. paštu su Jums artimiausiu mūsų biuru (https://lwc-wt.lt/contact/).

Jei studijuojate Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje (ar kitur toliau nuo Vilniaus, Kauno) - prašome susisiekti su mūsų Kauno biuru el. paštu: wt@lwc-wt.lt

Registracijos ir pretendavimo į "
Work and Travel USA" programą seka - veiksmai:

1) Trumpas pokalbis anglų kalba (nesijaudinkite - pakanka šnekamosios anglų kalbos bent vidutiniškai) - galite atlikti per nuotolį, studento statuso ir kitų kriterijų programai preliminarus patikrinimas.

2) Gaunate perskaityti programos pretendento / dalyvio sutartį, kuri pasirašoma su mūsų Centru.

3) Sumokate 20 EUR pirmąją programos mokesčio dalį. Mokėti prašysime pervedimu (į mūsų sąskaitą "Swedbank") arba grynais biure po sutarties perskaitymo ir pasirašymo.

4) Darbo pasiūlymo JAV vasarai paieška / gavimas. Priklausomai nuo programos varianto:
     „WT-Self“ – savarankiška komunikacija su JAV firmomis. Kviečiame užsiregistravusius naudotis mūsų Centro Klientų sektoriaus resursais: JAV firmų-darboviečių (kurios priimdavo WT dalyvius ankstesniais metais) sąrašais, patarimais dėl susirašinėjimo, neaprobuotinų (WT programai) JAV valstijų ir vietovių sąrašu, kt.
     „WT-Premium“ – pretendavimas „WT-Premium“ atrankai. Skelbdami apie galimybę registruotis konkrečiai WT-Premium atrankai, informuojame apie taikomą programos mokesčio tarifą ir registracijos „WT-Premium“ atrankai įmoką EUR bei apie reikiamus pretendavimui veiksmus.

5) Pretendento paraiškos / Application programos rengėjui  JAV - sponsoriui rengimas, perdavimas:
           „WT-Premium“ – tam, kad galėtumėte pretenduoti į „WT-Premium“ darbo pasiūlymus, paprastai turi būti dalinai užpildyta paraiška / Application konkretaus sponsoriaus online sistemoje (su reikiamais priedais - pažyma apie studento statusą, kt.) ir sumokėta registracijos „WT-Premium“ atrankai įmoka (paprastai - 200 EUR). Gavus „WT-Premium“ darbo pasiūlymą, sponsoriaus online sistemoje reikia jį pasirašyti, baigti komplektuoti paraišką, sumokėti likusią programos mokesčio dalį ir SEVIS mokestį.  
       „WT-Self“: 
   a) Centro darbuotojai preliminariai vertina „WT-Self“ darbo pasiūlymo tinkamumą WT programos reikalavimams (darbo pobūdis, firmos veiklos sezoniškumas, firmos dokumentai, apgyvendinimas, kt.).
  b) Jeigu (pagal mūsų Centro vertinimą) „WT-Self“ darbo pasiūlymas ir JAV firma-darbovietė atrodo (preliminariai) tinkami programai, prašome Jus pateikti darbo pasiūlymą konkrečiam rengėjui / sponsoriui reikiamoje formoje (arba tai formai reikiamus duomenis el. paštu), sumokėti likusią programos mokesčio dalį bei SEVIS mokestį, pildyti paraišką / Application konkretaus sponsoriaus online sistemoje su reikiamais priedais.
   c) Perduodame į JAV programos  sponsoriui pretendento paraišką ir programos bei SEVIS mokesčius.
   d) Sponsorius peržiūri paraišką, vertina „WT-Self“ darbo pasiūlymo tinkamumą WT programos reikalavimams, susisiekia tiesiogiai su JAV firma-darboviete {reikiamų duomenų patikrinimui, firmos dokumentų (Business Licence, Workers Compensation Insurance) gavimui ir patikrinimui}.

6) Privalomas sponsoriaus instruktažas / Orientation (pateikiama informacija, būtina ir aktuali WT programos dalyviui JAV). Daugumos sponsorių Orientation peržiūrimas internetu, prieš rengiant DS-2019 formą. Kai kurių sponsorių instruktažui reikia atvykti asmeniškai.

7) Kai sponsorius nusprendžia, kad paraiškos komplektas atitinka reikalavimus („WT-Self“ - tik jeigu darbo pasiūlymą sponsorius laiko tinkamu WT programai; kai kurioms JAV vietovėms reikia iš anksto būti susitarus dėl apgyvendinimo; peržiūrėjote Orientation; kt.), sponsorius suveda į JAV valstybinę SEVIS sistemą (Student and Exchange Visitor Information System) studento/ės bei JAV firmos-darbovietės duomenis, programos datas. 

8) Kai Centras patvirtina sponsoriui, kad pretendentas/ė sumokėjo Centrui visą taikomą programos mokestį ir SEVIS mokestį, sponsorius iš SEVIS sistemos generuoja ir pasirašo elektroninę DS-2019 formą, kurią atspausdintą popieriuje (ir pasirašytą JAV Konsulo/ės - kai sprendimas dėl J-1 vizos bus teigiamas) dalyvis/ė privalės turėti su savimi vykdama/s į JAV.

9) Kai sponsorius parengia Jums DS-2019 formą (būtiną kreiptis dėl J-1 vizos), siunčiame Jums nurodymus rengtis į JAV ambasadą: sumokėti vizos mokestį į nurodytą sąskaitą; pildyti ir pateikti "online" paraiškos vizai formą DS-160; pateikti reikiamus dokumentus. Registruojame Jus konkrečiai dienai ir valandai vykti į JAV ambasadą Vilniuje. Iš anksto nusiunčiame Jūsų dokumentus į JAV ambasadą. Paskirtą dieną vykstate į JAV ambasadą pokalbiui dėl vizos.
Tikimės, kad ir 2024 metais (kaip 2023 m., 2022 m.) bus galima pretenduoti vizos be pokalbio JAV ambasadoje tiems, kas pastaraisiais metais buvo gavę J-1 vizą "Work and Travel USA" programai (mes perduotume Jūsų dokumentus į JAV ambasadą, Jums nereikėtų vykti pokalbiui į ambasadą, nebent jeigu JAV Konsulas/ė pakviestų po Jūsų dokumentų ir "istorijos" JAV peržiūros arba jeigu Jūs pati / pats pageidausite vykti į ambasadą).
Gauname pasus su vizomis iš JAV ambasados ir atiduodame pretendentams.

10) Perkate bilietus į JAV ir atgal.

11) Gaunate išsamią Centro atmintinę (su nuorodomis į sponsoriaus informaciją, draudimą, dokumentus, su priminimais apie svarbias programos taisykles, su pavyzdžiais "Kaip nereikia daryti", kita aktualia informacija)

12) Rengiatės kelionei į JAV: informuojate programos sponsorių, JAV firmą - darbovietę apie Jūsų atvykimo į JAV datą; būtinai pasiimate savo DS-2019 formą, atspausdintą popieriuje ir pasirašytą JAV Konsulo/ės; kt. 

Atvaizdis
Skambinti
El.paštas