VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse


Registracijos ir pretendavimo Work and Travel USA programai seka

1) Pokalbis anglų kalba (nesijaudinkite - pakanka šnekamosios anglų kalbos bent vidutiniškai), studento statuso ir kitų kriterijų programai preliminarus patikrinimas:
     Per nuotolį - pokalbį anglų kalba darbuotoja/s su Jumis gali padaryti telefonu / Skype. Tokiu atveju asmens ir / ar studento dokumentų kopijas prašom perduoti mums elektronine versija. Kol būtų apribojimai dėl epidemijos / pandemijos - pageidautina ir Vilniaus, Kauno studentams pretenduoti per nuotolį. Studentams iš toliau esančių universitetų, kolegijų (Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Marijampolės, kitų miestų) nebūtina atvykti į biurą Vilniuje ar Kaune. 
     Atvykstant į mūsų biurą (Vilniuje arba Kaune - http://lwc-wt.lt/contact)  asmeniškai, prašom turėti asmens bei studento dokumentus.

2) Gaunate perskaityti programos pretendento / dalyvio sutartį, kuri pasirašoma su mūsų Centru.

3) Sumokate 40 EUR pirmąją programos mokesčio dalį (vėliau įskaitytina į bendrą pretendento / dalyvio programos mokesčio sumą).

4) Darbo pasiūlymo JAV vasarai paieška / gavimas. Priklausomai nuo programos varianto:
4.1. „WT-Self“ – savarankiška korespondencija su JAV firmomis. Kviečiame užsiregistravusius naudotis mūsų Centro Klientų sektoriaus resursais: JAV firmų-darboviečių (kurios priimdavo WT dalyvius ankstesniais metais) sąrašais, patarimais dėl susirašinėjimo, neaprobuotinų (WT programai) JAV valstijų ir vietovių sąrašu, kt. Svarbi pastaba: labai rekomenduotina (kai kur – privaloma), kad „WT-Self“ variantui priimanti JAV firma-darbovietė parūpintų ir apgyvendinimą programos laikotarpiui {kai kurioms JAV vietovėms, kur apgyvendinimą priimtina kaina gauti gali būti sudėtinga (ypač – po atvykimo į vietą), sponsorius gali atmesti – neaprobuoti darbo pasiūlymo dėl to, kad studentams nebūtų problemų su apgyvendinimu}.
4.2. „WT-Premium“ – pretendavimas „WT-Premium“ atrankai. Skelbdami apie galimybę registruotis konkrečiai WT-Premium atrankai, informuojame apie taikomą programos mokesčio tarifą. Registracijos įmoka - 100 EUR (grąžintina, jei atranka Jums bus nesėkminga).

5) Mūsų Centro darbuotojai preliminariai vertina „WT-Self“ darbo pasiūlymo tinkamumą WT programos reikalavimams (darbo pobūdžio sezoniškumas, firmos dokumentai, apgyvendinimas, kt.). To nereikia „WT-Premium“.

6) Jeigu (pagal mūsų Centro preliminarų vertinimą) „WT-Self“ darbo pasiūlymas ir JAV firma-darbovietė atrodo tinkami programai, prašome Jus pateikti darbo pasiūlymą nustatytoje formoje, sumokėti likusią programos mokesčio dalį bei SEVIS mokestį, pildyti ir pateikti nustatytos formos paraišką su reikiamais priedais (pažyma apie studento statusą anglų kalba, kt.). Tampate pretendentu/e konkretaus sponsoriaus WT programai.

7) Perduodame į JAV programos  sponsoriui pretendento paraišką ir programos bei SEVIS mokesčius. Sponsorius peržiūri paraišką. Sponsorius atidžiai vertina „WT-Self“ darbo pasiūlymo tinkamumą WT programos reikalavimams, susisiekia tiesiogiai su JAV firma-darboviete {reikiamų duomenų patikrinimui, firmos dokumentų (Business Licence, Workers Compensation Insurance) gavimui (jei nebuvo pridėta prie darbo pasiūlymo) ir / ar patikrinimui}. "WT-Premium" firmas ir jų darbo pasiūlymus sponsoriai įvertina ir laiko tinkamais WT programai jau iš anksto - dar prieš rengiant atrankas

8) Jeigu / kai sponsorius nusprendžia, kad paraiškos komplektas atitinka reikalavimus („WT-Self“ - ir jei darbo pasiūlymą sponsorius laiko tinkamu  WT programai; kai kurioms vietovėms reikia iš anksto būti susitarus dėl apgyvendinimo - sponsorius taip pat vertina), sponsorius suveda į JAV valstybinę SEVIS sistemą (Student and Exchange Visitor Information System) studento/ės bei JAV firmos-darbovietės duomenis ir generuoja DS-2019 formą. Sponsorius išsiunčia mums atspausdintą ir pasirašytą DS-2019 formą (siuntas sponsorius siunčia ne dažniau kaip vienąkart per savaitę per kurjerių tarnybą, pristatymas iš JAV į Lietuvą užtrunka kelias darbo dienas).

9) Mūsų Centre gavus DS-2019 formą (būtiną kreiptis dėl J-1 vizos), siunčiame Jums nurodymus rengtis į JAV ambasadą: sumokėti vizos mokestį į nurodytą sąskaitą banke; pildyti ir pateikti "online" paraiškos vizai formą DS-160; pateikti reikiamus dokumentus. Registruojame konkrečiai dienai ir valandai vykti į JAV ambasadą Vilniuje.  Siunčiame pretendento dokumentus į JAV ambasadą. Paskirtą dieną pretendentas vyksta į JAV ambasadą pokalbiui dėl vizos. Gauname pasus su vizomis iš JAV ambasados ir atiduodame pretendentams.
Individualia seka pretenduojantiems vizos (26 - 28 metų bakalauro studentams, studijuojantiems užsienyje visą ciklą) suteikiame aktualią informaciją, bet studentai patys registruojasi pokalbiui ir vežasi dokumentus į ambasadą.

10) Privalomas instruktažas / Orientation (pateikiama informacija, būtina ir aktuali WT programos dalyviui JAV). Gaunate iš mūsų Centro ir / ar iš WT programos sponsoriaus aktualią medžiagą anglų kalba bei išsamią mūsų Centro atmintinę JAV programų dalyviams lietuvių kalba.

Atvaizdis
Skambinti
El.paštas