VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse


Registracijos ir pretendavimo "Work and Travel USA" programai seka

 Jeigu Jūs pageidaujate atvykti pokalbiui / konsultacijai / registracijai į mūsų biurą Vilniuje ar Kaune, prašome Jus iš anksto rezervuotis laiką biure Vilniuje arba Kaune: https://lwc-wt.lt/pokalbiui/ .
 
Registracijos veiksmus galite atlikti per nuotolį (nebūtina atvykti į biurą):
     jei per mūsų Centrą dalyvavote WT programoje 2017 - 2022 m.m. arba pretendavote į WT programą 2020 m. ar 2021 m. vasarai - prašome susisiekti el. paštu su Jums artimiausiu mūsų biuru (https://lwc-wt.lt/contact/);

     jei studijuojate Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje (ar kitur toliau nuo Vilniaus, Kauno) - prašome susisiekti su mūsų Kauno biuru el. paštu: wt@lwc-wt.lt ;
     pandemijos laikotarpiu - ir jeigu studijuojate Vilniuje, Kaune,
pirmąkart
pretenduojate į WT programą - galite susisiekti el. paštu su Jums artimiausiu mūsų biuru (https://lwc-wt.lt/contact/);
     pandemijos laikotarpiu - jeigu karščiuojate, kosite ar jaučiate kitus panašius į COVID sukeliamus simptomus - prašome Jus bendrauti per nuotolį; galėsime susitarti dėl atvykimo į biurą, kai pasveiksite.

Registracijos ir pretendavimo į "Work and Travel USA" programą seka - veiksmai:

1) Trumpas pokalbis anglų kalba (nesijaudinkite - pakanka šnekamosios anglų kalbos bent vidutiniškai), studento statuso ir kitų kriterijų programai preliminarus patikrinimas - galite atlikti per nuotolį: http://lwc-wt.lt/contact .

2) Gaunate perskaityti programos pretendento / dalyvio sutartį, kuri pasirašoma su mūsų Centru.

3) Sumokate 40 EUR pirmąją programos mokesčio dalį. Mokėti prašysime pervedimu (į mūsų sąskaitą "Swedbank") arba grynais biure po sutarties perskaitymo ir pasirašymo.

4) Darbo pasiūlymo JAV vasarai paieška / gavimas. Priklausomai nuo programos varianto:
4.1. „WT-Self“ – savarankiška komunikacija su JAV firmomis. Kviečiame užsiregistravusius naudotis mūsų Centro Klientų sektoriaus resursais: JAV firmų-darboviečių (kurios priimdavo WT dalyvius ankstesniais metais) sąrašais, patarimais dėl susirašinėjimo, neaprobuotinų (WT programai) JAV valstijų ir vietovių sąrašu, kt.
4.2. „WT-Premium“ – pretendavimas „WT-Premium“ atrankai. Skelbdami apie galimybę registruotis konkrečiai WT-Premium atrankai, informuojame apie taikomą programos mokesčio tarifą ir registracijos „WT-Premium“ atrankai įmoką EUR.

5) Mūsų Centro darbuotojai preliminariai vertina „WT-Self“ darbo pasiūlymo tinkamumą WT programos reikalavimams (darbo pobūdis, firmos veiklos sezoniškumas, firmos dokumentai, apgyvendinimas, kt.). To nereikia „WT-Premium“, nes tas firmas sponsoriai jau aprobavo programai, prieš rengiant atrankas.

6) Jeigu (pagal mūsų Centro vertinimą) „WT-Self“ darbo pasiūlymas ir JAV firma-darbovietė atrodo (preliminariai) tinkami programai, prašome Jus pateikti darbo pasiūlymą nustatytoje formoje (arba reikiamus duomenis el. paštu), sumokėti likusią programos mokesčio dalį bei SEVIS mokestį, pildyti ir pateikti nustatytos formos paraišką su reikiamais priedais (pažyma apie studento statusą "šviežia" data, kt.). Tampate pretendentu/e konkretaus sponsoriaus WT programai.

7) Perduodame į JAV programos  sponsoriui pretendento paraišką ir programos bei SEVIS mokesčius. Sponsorius peržiūri paraišką. Sponsorius atidžiai vertina „WT-Self“ darbo pasiūlymo tinkamumą WT programos reikalavimams, susisiekia tiesiogiai su JAV firma-darboviete {reikiamų duomenų patikrinimui, firmos dokumentų (Business Licence, Workers Compensation Insurance) gavimui (jei nebuvo pridėta prie darbo pasiūlymo) ir / ar patikrinimui}. "WT-Premium" firmas ir jų darbo pasiūlymus sponsoriai įvertina ir laiko tinkamais WT programai jau iš anksto - dar prieš rengiant atrankas

8) Jeigu / kai sponsorius nusprendžia, kad paraiškos komplektas atitinka reikalavimus („WT-Self“ - ir jei darbo pasiūlymą sponsorius laiko tinkamu  WT programai; kai kurioms vietovėms reikia iš anksto būti susitarus dėl apgyvendinimo - sponsorius taip pat vertina), sponsorius suveda į JAV valstybinę SEVIS sistemą (Student and Exchange Visitor Information System) studento/ės bei JAV firmos-darbovietės duomenis ir generuoja DS-2019 formą. Sponsorius išsiunčia mums atspausdintą ir pasirašytą DS-2019 formą (siuntas sponsorius siunčia ne dažniau kaip vienąkart per savaitę per kurjerių tarnybą, pristatymas iš JAV į Lietuvą užtrunka kelias darbo dienas).

9) Privalomas instruktažas / Orientation (pateikiama informacija, būtina ir aktuali WT programos dalyviui JAV). Daugumos sponsorių Orientation peržiūrima internetu, prieš rengiant DS-2019 formą. Kai kurių sponsorių instruktažui reikia atvykti asmeniškai.

10) Kai Centras gauna (iš sponsoriaus) DS-2019 formą (būtiną kreiptis dėl J-1 vizos), siunčiame Jums nurodymus rengtis į JAV ambasadą: sumokėti vizos mokestį į nurodytą sąskaitą; pildyti ir pateikti "online" paraiškos vizai formą DS-160; pateikti reikiamus dokumentus. Registruojame konkrečiai dienai ir valandai vykti į JAV ambasadą Vilniuje. Siunčiame pretendento dokumentus į JAV ambasadą. Paskirtą dieną pretendentas vyksta į JAV ambasadą pokalbiui dėl vizos. Gauname pasus su vizomis iš JAV ambasados ir atiduodame pretendentams.
Tiems, kas individualiai turi registruotis į JAV ambasadą vizos pretendavimui (26 - 28 metų bakalauro studentams Lietuvoje, 29 - 30 metų magistrantūros studentams Lietuvoje, studijuojantiems užsienyje visą ciklą) suteikiame aktualią informaciją, tik studentai patys registruojasi pokalbiui ir patys vežasi visus dokumentus į ambasadą.
Tikimės, kad 2023 m. bus galima pretenduoti vizos be pokalbio JAV ambasadoje tiems, kas pastaraisiais metais buvo gavę J-1 vizą "Work and Travel USA" programai (mes perduotume Jūsų dokumentus į JAV ambasadą, Jums nereikėtų vykti pokalbiui į ambasadą, nebent išimtiniu atveju, jeigu JAV Konsulas/ė pakviestų po Jūsų dokumentų ir "istorijos" JAV peržiūros). Tokia tvarka galiojo 2022 metais.

11)
Perkate bilietus į JAV ir atgal.

12) Gaunate išsamią Centro atmintinę (su nuorodomis į sponsoriaus informaciją, draudimą, dokumentus, su priminimais apie svarbias programos taisykles, su pavyzdžiais "Kaip nereikia daryti", kita aktualia informacija).


Atvaizdis
Skambinti
El.paštas