VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse


"Working Holiday" programos


"Working Holiday" programos - galimybė jauniems žmonėms (18 - 30 / 35 metų amžiaus) nemažą laikotarpį (paprastai - iki 1 metų, kai kuriais atvejais - iki 2 ar net 3 metų) legaliai atvykti į užsienio šalį, ten legaliai dirbti ir gauti pajamas iš darbo, kurios leistų toje šalyje pragyventi, pažinti šalį, jos kultūrą, gamtą, žmones, bendrauti užsienio kalba.

Kad "Working Holiday" programos būtų vykdomos, pasirašomos dvišalės tarpvalstybinės sutartys.

Lietuvos piliečiai su "Working Holiday" programa jau gali vykti į šias šalis:
Kanadą,
Naująją Zelandiją,
Japoniją.

Tikimės, kad po metų kitų Lietuvos piliečiai su "Working Holiday" programa galės vykti ir į Australiją.

Kiekviena priimanti šalis nustato kvotas - limitus siunčiančioms šalims, kiek tos šalies piliečių per metus gali gauti vizas / darbo leidimus "Working Holiday" programai.

Gerai, kad "Working Holiday" programos darbo leidimai paprastai būna "atviro" tipo - t.y., dalyviai gali keisti darbovietes. Priimančios šalys gali nustatyti leidžiamų ir / ar nepriimtinų programos dalyviams darboviečių tipus, darboviečių keitimo principus.


Atvaizdis
Skambinti
El.paštas