VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse


Planuotinos investicijos "Work and Travel USA" programai

Programos mokesčio tarifai * "Work and Travel USA" 2022 m. programai:
     "WT-Self" (savarankiška komunikacija gavusiems darbo pasiūlymą iš JAV):
40 EUR + 800 USD - užsiregistravusiems* Centre iki 2021-11-22 d.;
40 EUR + 850 USD - užsiregistravusiems* Centre iki 2021-12-20 d.;
40 EUR + 900 USD - užsiregistravusiems* Centre iki 2022-01-20 d.;

40 EUR + 950 USD
 - užsiregistravusiems* Centre po 2022-01-20 d.;
     "WT-Premium" (darbo pasiūlymas - per mūsų partnerį JAV) - nuo 140 EUR (190 EUR) + 850 USD (tarifus, terminus nurodome konkrečiai "WT-Premium" atrankai, priklauso nuo partnerių JAV, nuo registracijos į „WT-Premium“ terminų – didesni vėliau)
.
     Nuolaida 50 USD – dalyvavusiems "Work and Travel USA" programoje (buvusiems JAV) anksčiau (per bet kurią organizaciją) ir / ar pretendavusiems į 2020 metų ar 2021 metų "Work and Travel USA" programą per mūsų Centrą

Kitos planuotinos investicijos *:
  
35 USD SEVIS mokestis, mokamas JAV valstybei per Centrą ir sponsorių.
   160 USD JAV vizos mokestis, mokamas į JAV institucijos nurodytą sąskaitą eurais.
   Lėktuvo bilietams (į JAV ir atgal).
   Ne mažiau kaip minimali suma turėti savo dispozicijoje atvykstant į JAV pradinėms išlaidoms (minimumą nurodo programos sponsorius, paprastai: 800 - 1000 USD).

* Pastabos:
   1. Registracija fiksuojama, kai studentas/ė:
1.1. pateikia dokumentą, įrodantį "Full-Time" studento statusą (galiojantį Lietuvos studento pažymėjimą - LSP arba universiteto / kolegijos pažymą);
1.2. pokalbyje su mūsų Centro darbuotoja/u įrodo, kad gali susikalbėti anglų kalba ir tinka programai;
1.3. pasirašo programos pretendento sutartį su mūsų Centru;
1.4. sumoka 40 EUR pirmąją programos mokesčio dalį (negrąžintina atsisakius pretenduoti, laiku nesukomplektavus paraiškos).
   2.
Paraiškos sponsoriui sukomplektavimo data fiksuojama, kai pretendentas/ė pateikia visus reikiamus paraiškai dokumentus ("WT-Self" variantui - įskaitant JAV firmos užpildytą darbo pasiūlymo formą, tinkamą perduoti sponsoriui) ir sumoka visą Centro nurodytą programos mokestį ir SEVIS mokestį.
   3. "WT-Premium" programos mokesčio dalis 140 EUR (190 EUR) susideda iš 2 dalių:
     40 EUR pirmoji dalis - mokama registruojantis programai {negrąžintina laiku nesukomplektavus paraiškos, atsisakius / negalint (toliau) pretenduoti programai};
     100 EUR (150 EUR) registracijos "WT-Premium" atrankai įmoka, mokama registruojantis konkrečiai "WT-Premium" atrankai {grąžintina  "WT-Premium" atrankoje negavus darbo pasiūlymo; negrąžintina atsisakius "WT-Premium" atrankoje gauto darbo pasiūlymo, laiku nesukomplektavus paraiškos, atsisakius / negalint (toliau) pretenduoti programai}.
   4. SEVIS mokesčio ir vizos mokesčio dydžius nustato JAV valstybinės institucijos. Jei kurio nors iš šių mokesčių dydis būtų pakeistas, nuo nurodytos datos būtų taikomas naujas mokesčio tarifas.
   5. Draudimas: Privalomas programos dalyviams visai buvimo JAV trukmei, ne mažesnei draudimo sumai nei nurodyta JAV Valstybės departamento. Į programos mokestį įtraukiamas sponsoriaus parūpintas draudimas laikotarpiui ne ilgiau kaip iki 4 mėnesių. Kai kurie sponsoriai į programos mokestį įtraukia draudimą laikotarpiui iki 3 mėnesių, tuo atveju (jei numatomas įdarbinimo JAV laikotarpis, kurį sponsorius įves SEVIS sistemoje ir DS-2019 formoje, viršytų 3 mėnesius), draudimo priemoką (pusei mėnesio ar mėnesiui) reikia sumokėti kartu su programos mokesčiu. Papildomam keliavimo JAV laikotarpiui draudimą galima įsigyti per mūsų Centrą (šios draudimo priemokos tarifai gali būti graduojami kas kelios dienos ar net kas dieną) kiek vėliau (jau gavus J-1 vizą, nusipirkus bilietus į JAV ir atgal), bet ne vėliau kaip kelios darbo dienos prieš išvykstant iš Lietuvos. Būnant JAV, prasitęsti draudimą galima per sponsorių - iš anksto (kol nesibaigė draudimo, įeinančio į programos mokestį, laikotarpis) sumokant sponsoriui kredito kortele.


 


  


 

 

  

Atvaizdis
Skambinti
El.paštas