VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse


Planuotinos investicijos 2023 m. vasaros "Work and Travel USA" programai

Programos mokesčio tarifai 2023 m. vasaros  "Work and Travel USA" programai*:
     "WT-Self" (savarankiška komunikacija gavusiems darbo pasiūlymą iš JAV):
40 EUR + 860 USD - užsiregistravusiems* Centre iki 2022-10-24 d.;
40 EUR + 900 USD - užsiregistravusiems* Centre iki 2022-11-24 d.;
40 EUR + 940 USD - užsiregistravusiems* Centre iki 2022-12-22 d.;
40 EUR + 980 USD - užsiregistravusiems* Centre iki 2023-01-20 d.;

40 EUR + 1020 USD
 - užsiregistravusiems* Centre po 2023-01-20 d.;
     "WT-Premium" (darbo pasiūlymas - per mūsų partnerį JAV) - nuo 190 EUR + 1000 USD (tarifus, terminus nurodome konkrečiai "WT-Premium" atrankai, priklauso nuo partnerių JAV, nuo terminų – didesni pretenduojantiems vėlesnėmis datomis
.
     Nuolaida 40 USD – dalyvavusiems "Work and Travel USA" programoje (buvusiems JAV) anksčiau (per bet kurią organizaciją) ir / ar pretendavusiems į 2020 m. ar 2021 m. "Work and Travel USA" programą per mūsų Centrą

Kitos planuotinos investicijos *:
  
35 USD SEVIS mokestis, mokamas JAV valstybei per Centrą ir sponsorių.
   160 USD JAV vizos mokestis, mokamas į JAV institucijos nurodytą sąskaitą eurais.
   Lėktuvo bilietams (į JAV ir atgal).
   Ne mažiau kaip minimali suma turėti savo dispozicijoje atvykstant į JAV pradinėms išlaidoms (minimumą nurodo programos sponsorius, paprastai: 800 - 1000 USD).

* Pastabos:
   1. Registracija fiksuojama, kai studentas/ė atlieka šiuos veiksmus:
   pateikia dokumentą, įrodantį "Full-Time" studento statusą (galiojantį Lietuvos studento pažymėjimą - LSP arba universiteto / kolegijos pažymą);
   atlieka trumpą pokalbį anglų kalba su mūsų Centro darbuotoja/u (telefonu / Skype / Zoom / biure);
   pasirašo programos pretendento sutartį su mūsų Centru;
   sumoka bent 40 EUR pirmąją programos mokesčio dalį (negrąžintina atsisakius pretenduoti, laiku nesukomplektavus / neperdavus paraiškos programos rengėjui / sponsoriui JAV).
   2.
Pretendento/ės paraišką Centras gali perduoti programos rengėjui / sponsoriui JAV:
      "WT-Self" variantui - tik po to, kai
pretendentas/ė pateikia tinkamą JAV firmos darbo pasiūlymą (užpildytą pasiūlymo formą / visą reikiamą informaciją), pateikia / užpildo "online" kitas reikiamas paraiškos dalis (dokumentai, informacija, fotonuotrauka, kt.) ir sumoka visą Centro nurodytą programos mokestį bei SEVIS mokestį; "WT-Self" paraiškoms itin svarbūs limitai, nustatyti sponsoriaus (ir skaičiais, ir terminais - "WT-Self" paraiškų priėmimą sponsoriai gali "uždaryti" jau sausio pabaigoje ar vasario pradžioje); todėl studentams, siekiantiems užsitikrinti vietą "WT-Self" programos variante, itin svarbu veikti operatyviai - ir gaunant / renkantis darbo pasiūlymą, ir sumokant visą programos mokestį bei SEVIS mokestį, ir komplektuojant paraišką sponsoriui; 
       "WT-Premium" variantui - po to, kai pretendentas/ė pateikia / užpildo "online" reikiamas paraiškos dalis (dokumentai, informacija, fotonuotrauka, trumpas video-prisistatymas, kt.) ir sumoka Centro nurodytą  "WT-Premium" programos mokesčio dalį eurais (USD  programos mokesčio dalį bei SEVIS mokestį pretendentas/ė turi sumokėti vėliau iki Centro nurodytos datos); "WT-Premium" variantui terminai taip pat aktualūs (anksčiau pretenduojantiems ir priėmusiems darbo pasiūlymą galimas mažesnis programos mokesčio tarifas, galima anksčiau gauti DS-2019 formą ir pretenduoti JAV J-1 vizos), bet "WT-Premium" paraiškas sponsoriai priima dar ir vasario mėnesį, kai kurie - dar ir kovo mėnesį.
   3. "WT-Premium" programos mokesčio dalis eurais (paprastai - 190 EUR, gali būti kiek mažesnė ar didesnė, priklausomai nuo partnerių JAV), mokėtina:
   arba 2 dalimis (pvz. 40 EUR + 150 EUR) - jei studentė/as pirmiau siekia gauti darbo pasiūlymą iš JAV savarankiška komunikacija (siekia užsitikrinti vietą "WT-Self" programos variante), o vėliau nusprendžia pretenduoti "WT-Premium" variantui;
   arba vienu mokėjimu - jei studentė/as nori gauti darbo pasiūlymą per Centro partnerį JAV (programos rengėjo / sponsoriaus iš anksto aprobuotą - greitesnė eiga gauti DS-2019 formą, pretenduoti JAV J-1 vizos).
   4. SEVIS mokesčio ir vizos mokesčio dydžius nustato JAV valstybinės institucijos. Jei kurio nors iš šių mokesčių dydis būtų pakeistas, nuo nurodytos datos būtų taikomas naujas mokesčio tarifas.
   5. Draudimas: Privalomas programos dalyviams visai buvimo JAV trukmei, ne mažesnei draudimo sumai nei nurodyta JAV Valstybės departamento. Į programos mokestį įtraukiamas sponsoriaus parūpintas draudimas laikotarpiui paprastai ne ilgiau kaip iki 4 mėnesių. Kai kurie sponsoriai į programos mokestį įtraukia draudimą laikotarpiui iki 3 mėnesių, tuo atveju (jei numatomas įdarbinimo JAV laikotarpis, kurį sponsorius įves SEVIS sistemoje ir DS-2019 formoje, viršytų 3 mėnesius), draudimo priemoką (pusei mėnesio ar mėnesiui) reikia sumokėti kartu su programos mokesčiu. Papildomam keliavimo JAV laikotarpiui draudimą galima įsigyti per mūsų Centrą (šios draudimo priemokos tarifai gali būti graduojami kas kelios dienos ar net kas dieną) kiek vėliau (jau gavus J-1 vizą, nusipirkus bilietus į JAV ir atgal), bet ne vėliau kaip kelios darbo dienos prieš išvykstant iš Lietuvos. Būnant JAV, prasitęsti draudimą galima per sponsorių - iš anksto (kol nesibaigė draudimo, įeinančio į programos mokestį, laikotarpis) sumokant sponsoriui kredito kortele. Kai kurie sponsoriai į programos mokestį įtraukia draudimą laikotarpiui net iki 5 mėnesių
(maksimaliai galimai buvimo JAV trukmei).
   6. Aukščiau nurodyti programos mokesčio tarifai gali būti patikslinti rugsėjo -  spalio mėn.

 


  


 

 

  

Atvaizdis
Skambinti
El.paštas