VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse


Planuotinos investicijos "Work and Travel USA" programai

Programos mokesčio tarifai *:
     "WT-Self" programos variantui (su darbo pasiūlymu iš JAV firmos-darbovietės, gautu savarankiška korespondencija):
40 EUR + USD programos mokesčio dalis (priklauso nuo registravimosi programai datos ir nuo paraiškos sponsoriui sukomplektavimo datos - anksčiau besiregistruojantys ir greičiau sukomplektavusieji paraišką paprastai moka mažiau - gauna didesnę nuolaidą nuo standartinio tarifo);
     "WT-Premium" programos variantui (su darbo pasiūlymu iš JAV firmos-darbovietės, gautu per mūsų partnerius JAV): 140 EUR +
USD programos mokesčio dalis (nurodoma registruojantis konkrečiai "WT-Premium" atrankai, priklauso nuo programos sponsorių - partnerių JAV, nuo registravimosi atrankai datos, nuo paraiškos sponsoriui sukomplektavimo datos - anksčiau besiregistruojantys ir greičiau sukomplektavusieji paraišką paprastai moka mažiau - gauna didesnę nuolaidą nuo standartinio tarifo).
     Nuolaida 20 USD (nuo konkretaus programos mokesčio tarifo) taikoma jau dalyvavusiems "Work and Travel USA" programoje anksčiau (per bet kurią organizaciją) ir pretendavusiems į 2020 metų "Work and Travel USA" programą per mūsų Centrą

Kitos planuotinos investicijos *:
   SEVIS mokestis
, mokamas JAV valstybei per Centrą ir sponsorių - 35 USD.
   JAV vizos mokestis, mokamas į JAV institucijos nurodytą sąskaitą - 160 USD (mokamas eurais, JAV indeksuoja sumą kas kelios dienos).
   Lėktuvo bilieto/ų (į JAV ir atgal) kaina.
   Ne mažiau kaip minimali suma turėti savo dispozicijoje atvykstant į JAV pradinėms išlaidoms (minimumą nurodo programos sponsorius).

* Pastabos:
   1. Registracija fiksuojama, kai studentas/ė:
1.1. pateikia dokumentą, įrodantį "Full-Time" studento statusą (galiojantį Lietuvos studento pažymėjimą - LSP arba universiteto / kolegijos pažymą);
1.2. pokalbyje su mūsų Centro darbuotoja/u įrodo, kad gali susikalbėti anglų kalba ir tinka programai;
1.3. pasirašo programos pretendento sutartį su mūsų Centru;
1.4. sumoka 40 EUR pirmąją programos mokesčio dalį (negrąžintina atsisakius pretenduoti, laiku nesukomplektavus paraiškos).
   2.
Paraiškos sponsoriui sukomplektavimo data fiksuojama, kai pretendentas/ė pateikia visus reikiamus paraiškai dokumentus ("WT-Self" variantui - įskaitant JAV firmos užpildytą darbo pasiūlymo formą, tinkamą perduoti sponsoriui) ir sumoka visą Centro nurodytą programos mokestį ir SEVIS mokestį.
   3. "WT-Premium" programos mokesčio dalis 140 EUR susideda iš 2 dalių:
     40 EUR pirmoji dalis - mokama registruojantis programai {negrąžintina laiku nesukomplektavus paraiškos, atsisakius / negalint (toliau) pretenduoti programai};
     100 EUR registracijos "WT-Premium" atrankai įmoka, mokama registruojantis konkrečiai "WT-Premium" atrankai {grąžintina  "WT-Premium" atrankoje negavus darbo pasiūlymo; negrąžintina atsisakius "WT-Premium" atrankoje gauto darbo pasiūlymo, laiku nesukomplektavus paraiškos, atsisakius / negalint (toliau) pretenduoti programai}.
   4. SEVIS mokesčio ir vizos mokesčio dydžius nustato JAV valstybinės institucijos. Jei kurio nors iš šių mokesčių dydis būtų pakeistas, nuo nurodytos datos būtų taikomas naujas mokesčio tarifas.
   5. Draudimas: Privalomas visiems programos dalyviams visai buvimo JAV trukmei, ne mažesnei draudimo sumai nei nurodyta JAV Valstybės departamento. Į programos mokestį įtraukiamas sponsoriaus parūpintas draudimas laikotarpiui ne ilgiau kaip iki 4 mėnesių. Kai kurie sponsoriai į programos mokestį įtraukia draudimą laikotarpiui iki 3 mėnesių. Jei numatoma programos trukmė viršys laikotarpį, kuriam draudimas įtrauktas į programos mokestį, reikia (už priemoką) įsigyti draudimą papildomam laikotarpiui. Tuo atveju, jei sponsorius į programos mokestį įtraukia draudimą laikotarpiui iki 3 mėnesių, o dalyvės/io numatomas programos - įdarbinimo JAV laikotarpis (kurį sponsorius įves SEVIS sistemoje ir DS-2019 formoje dalyvei/iui) viršytų 3 mėnesius, draudimo priemoką (pusei mėnesio ar mėnesiui) reikia sumokėti kartu su programos mokesčiu (visam maksimaliai numatomam ir galimam įdarbinimo JAV laikotarpiui draudimas turi būti užsakomas per programos sponsorių). Papildomam keliavimo (nebe įdarbinimo) laikotarpiui draudimą galima įsigyti iš mūsų Centro (ne per sponsorių), šios draudimo priemokos tarifai gali būti graduojami kas kelios dienos. Keliavimo laikotarpiui draudimą iš mūsų Centro galima įsigyti kiek vėliau nei mokamas visas programos mokestis (jau gavus J-1 vizą, nusipirkus bilietus į JAV ir atgal), bet ne vėliau kaip kelios darbo dienos prieš išvykstant iš Lietuvos. Būnant JAV, prasitęsti draudimą galima per sponsorių - iš anksto (kol nesibaigė draudimo, įeinančio į programos mokestį, laikotarpis) sumokant sponsoriui kredito kortele.


 


  


 

 

  

Atvaizdis
Skambinti
El.paštas