VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse


Planuotinos investicijos "Work and Travel USA" programai

Programos mokesčio tarifai * (2021 m. programai; tarifai 2022 m. programai bus patikslinti 2021 m. rugsėjį):
     "WT-Self" (savarankiška komunikacija gavusiems darbo pasiūlymą iš JAV) - nuo 40 EUR + 720 USD:
40 EUR + 720 USD - užsiregistravusiems* Centre iki 2020-10-20 d.;
40 EUR + 760 USD - užsiregistravusiems* Centre iki 2020-11-20 d.;
40 EUR + 800 USD - užsiregistravusiems* Centre po 2020-11-20 d.;
papildomos registracijos* (vėliau) mokestis gali būti kiek didesnis40 EUR + 800 USD.
     "WT-Premium" (gavusiems darbo pasiūlymą iš JAV per mūsų partnerius JAV) - nuo 140 EUR + 920
USD (nurodoma registruojantis konkrečiai "WT-Premium" atrankai, priklauso nuo partnerių JAV; galima nuolaida anksčiau besiregistruojantiems).
     Nuolaida 20 USD - jau dalyvavusiems "Work and Travel USA" programoje anksčiau (per bet kurią organizaciją) ir pretendavusiems į 2020 metų "Work and Travel USA" programą per mūsų Centrą

Kitos planuotinos investicijos *:
  
35 USD SEVIS mokestis, mokamas JAV valstybei per Centrą ir sponsorių.
   160 USD JAV vizos mokestis, mokamas į JAV institucijos nurodytą sąskaitą eurais.
   Lėktuvo bilietams (į JAV ir atgal).
   Ne mažiau kaip minimali suma turėti savo dispozicijoje atvykstant į JAV pradinėms išlaidoms (minimumą nurodo programos sponsorius, paprastai: 800 - 1000 USD).

* Pastabos:
   1. Registracija fiksuojama, kai studentas/ė:
1.1. pateikia dokumentą, įrodantį "Full-Time" studento statusą (galiojantį Lietuvos studento pažymėjimą - LSP arba universiteto / kolegijos pažymą);
1.2. pokalbyje su mūsų Centro darbuotoja/u įrodo, kad gali susikalbėti anglų kalba ir tinka programai;
1.3. pasirašo programos pretendento sutartį su mūsų Centru;
1.4. sumoka 40 EUR pirmąją programos mokesčio dalį (negrąžintina atsisakius pretenduoti, laiku nesukomplektavus paraiškos).
   2.
Paraiškos sponsoriui sukomplektavimo data fiksuojama, kai pretendentas/ė pateikia visus reikiamus paraiškai dokumentus ("WT-Self" variantui - įskaitant JAV firmos užpildytą darbo pasiūlymo formą, tinkamą perduoti sponsoriui) ir sumoka visą Centro nurodytą programos mokestį ir SEVIS mokestį.
   3. "WT-Premium" programos mokesčio dalis 140 EUR susideda iš 2 dalių:
     40 EUR pirmoji dalis - mokama registruojantis programai {negrąžintina laiku nesukomplektavus paraiškos, atsisakius / negalint (toliau) pretenduoti programai};
     100 EUR registracijos "WT-Premium" atrankai įmoka, mokama registruojantis konkrečiai "WT-Premium" atrankai {grąžintina  "WT-Premium" atrankoje negavus darbo pasiūlymo; negrąžintina atsisakius "WT-Premium" atrankoje gauto darbo pasiūlymo, laiku nesukomplektavus paraiškos, atsisakius / negalint (toliau) pretenduoti programai}.
   4. SEVIS mokesčio ir vizos mokesčio dydžius nustato JAV valstybinės institucijos. Jei kurio nors iš šių mokesčių dydis būtų pakeistas, nuo nurodytos datos būtų taikomas naujas mokesčio tarifas.
   5. Draudimas: Privalomas visiems programos dalyviams visai buvimo JAV trukmei, ne mažesnei draudimo sumai nei nurodyta JAV Valstybės departamento. Į programos mokestį įtraukiamas sponsoriaus parūpintas draudimas laikotarpiui ne ilgiau kaip iki 4 mėnesių. Kai kurie sponsoriai į programos mokestį įtraukia draudimą laikotarpiui iki 3 mėnesių. Jei numatoma programos trukmė viršys laikotarpį, kuriam draudimas įtrauktas į programos mokestį, reikia (už priemoką) įsigyti draudimą papildomam laikotarpiui. Tuo atveju, jei sponsorius į programos mokestį įtraukia draudimą laikotarpiui iki 3 mėnesių, o dalyvės/io numatomas programos - įdarbinimo JAV laikotarpis (kurį sponsorius įves SEVIS sistemoje ir DS-2019 formoje dalyvei/iui) viršytų 3 mėnesius, draudimo priemoką (pusei mėnesio ar mėnesiui) reikia sumokėti kartu su programos mokesčiu (visam maksimaliai numatomam ir galimam įdarbinimo JAV laikotarpiui draudimas turi būti užsakomas per programos sponsorių). Papildomam keliavimo (nebe įdarbinimo) laikotarpiui draudimą galima įsigyti iš mūsų Centro (ne per sponsorių), šios draudimo priemokos tarifai gali būti graduojami kas kelios dienos. Keliavimo laikotarpiui draudimą iš mūsų Centro galima įsigyti kiek vėliau nei mokamas visas programos mokestis (jau gavus J-1 vizą, nusipirkus bilietus į JAV ir atgal), bet ne vėliau kaip kelios darbo dienos prieš išvykstant iš Lietuvos. Būnant JAV, prasitęsti draudimą galima per sponsorių - iš anksto (kol nesibaigė draudimo, įeinančio į programos mokestį, laikotarpis) sumokant sponsoriui kredito kortele.


 


  


 

 

  

Atvaizdis
Skambinti
El.paštas