VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse

Planuotinos investicijos "Work and Travel USA" 2019 m. vasaros programai

Programos mokesčio tarifai *:
     "WT-Self" programos variantui (su darbo pasiūlymu iš JAV firmos-darbovietės, gautu savarankiška korespondencija):
30 EUR +
650 USD - užsiregistravusiems iki 2018 m. spalio 25 d. įskaitytinai;
30 EUR + 700 USD - užsiregistravusiems iki 2018 m. gruodžio 5 d. įskaitytinai;
30 EUR + 750 USD - užsiregistravusiems po 2018 m. gruodžio 5 d.;

     "WT-Premium" programos variantui (su darbo pasiūlymu iš JAV firmos-darbovietės, gautu per mūsų partnerius JAV): nuo 800 USD + 120 EUR
.
     Galima 20 USD nuolaida (nuo aukščiau nurodytų  programos mokesčio tarifų) jau dalyvavusiems "Work and Travel USA" programoje anksčiau (per bet kurią organizaciją). 

Kitos planuotinos investicijos:
   SEVIS mokestis
, mokamas JAV valstybei per Centrą ir sponsorių (35 USD).
   JAV vizos mokestis, mokamas į JAV institucijos nurodytą sąskaitą (160 USD - JAV indeksuoja sumą eurais).
   Lėktuvo bilieto/ų (į JAV ir atgal) kaina.
   Ne mažiau kaip minimali suma turėti savo dispozicijoje atvykstant į JAV pradinėms išlaidoms (minimumą nurodo programos sponsorius).

* Pastabos:
   1. Registracija fiksuojama, kai studentas/ė:
1.1. pateikia dokumentą, įrodantį "Full-Time" studento statusą (galiojantį Lietuvos studento pažymėjimą - LSP arba universiteto / kolegijos pažymą);
1.2. pokalbyje su mūsų Centro darbuotoja/u įrodo, kad gali susikalbėti anglų kalba ir tinka programai;
1.3. pasirašo programos pretendento sutartį su mūsų Centru;
1.4. sumoka 30 EUR pirmąją programos mokesčio dalį (negrąžintina atsisakius pretenduoti, laiku nesukomplektavus paraiškos).
   2. Mokesčiai, mokėtini JAV doleriais (USD), nurodomi USD. Programos mokesčio dalis, mokėtina eurais (EUR), nurodoma EUR.

   3.  "WT-Self" programos variantui taikomas programos mokesčio tarifas priklauso ir nuo datos, iki kada pretendentas/ė pateikia Centrui pilną paraiškos komplektą (įskaitant darbo pasiūlymo formą, tinkamą perduoti sponsoriui, įskaitant programos mokestį ir SEVIS mokestį). Terminai nurodyti pretendento sutartyje.
   4. "WT-Premium" programos variantui taikomas programos mokesčio tarifas priklauso nuo mūsų Centro partnerių JAV bei nuo pretendavimo datų / terminų (anksčiau pretenduojantiems gali būti taikoma nuolaida). 120 EUR programos mokesčio dalis susideda iš 2 dalių:
30 EUR pirmoji dalis (mokama registruojantis, negrąžintina atsisakius pretenduoti, laiku nesukomplektavus paraiškos);
90 EUR registracijos "WT-Premium" atrankai įmoka (mokama registruojantis "WT-Premium" atrankai; grąžintina  "WT-Premium" atrankoje negavus darbo pasiūlymo; negrąžintina atsisakius "WT-Premium" atrankoje gauto darbo pasiūlymo, atsisakius pretenduoti, laiku nesukomplektavus paraiškos);
   5. SEVIS mokesčio ir vizos mokesčio dydžius nustato JAV valstybinės institucijos. Jei kurio nors iš šių mokesčių dydis būtų pakeistas, nuo nurodytos datos būtų taikomas naujas mokesčio tarifas.
   6. Draudimas - įtrauktas / neįtrauktas į nurodomą programos mokesčio tarifą:  Draudimas (medicininių išlaidų ir repatriacijos) yra privalomas visiems programos dalyviams visai buvimo JAV trukmei, ne mažesnei draudimo sumai nei nurodyta JAV Valstybės departamento. Sponsorius parūpina dalyviams draudimą numatomam programos (galimo įdarbinimo JAV) laikotarpiui. Į programos mokestį įtraukiamas draudimas laikotarpiui ne ilgiau kaip iki 4 mėnesių. Kai kurie sponsoriai į programos mokestį įtraukia draudimą laikotarpiui iki 3 mėnesių. Jei numatoma programos trukmė viršys laikotarpį, kuriam draudimas įtrauktas į programos mokestį, reikia (už priemoką) įsigyti draudimą papildomam laikotarpiui. Tuo atveju, jei sponsorius į programos mokestį įtraukia draudimą laikotarpiui iki 3 mėnesių, o dalyvės/io numatomas programos - įdarbinimo JAV laikotarpis (kurį sponsorius įves SEVIS sistemoje ir DS-2019 formoje dalyvei/iui) viršytų 3 mėnesius, draudimo priemoką (pusei mėnesio ar mėnesiui) reikia sumokėti kartu su programos mokesčiu (visam maksimaliai numatomam ir galimam įdarbinimo JAV laikotarpiui draudimas turi būti užsakomas per programos sponsorių). Papildomam keliavimo (nebe įdarbinimo) laikotarpiui draudimą galima įsigyti iš mūsų Centro (ne per sponsorių), šios draudimo priemokos tarifai graduojami kas kelios dienos. Keliavimo laikotarpiui draudimą iš mūsų Centro galima įsigyti kiek vėliau nei mokamas visas programos mokestis (jau gavus J-1 vizą, nusipirkus bilietus į JAV ir atgal), bet ne vėliau kaip kelios darbo dienos prieš išvykstant iš Lietuvos. Būnant JAV, prasitęsti draudimą galima per sponsorių. Sponsoriui JAV reikia sumokėti iš anksto (kol nesibaigė draudimo, įeinančio į programos mokestį, laikotarpis) kredito kortele. 

 

 

 


  


 

 

  

Atvaizdis
Skambinti
El.paštas