VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse


Internship / Training USA programos

Tai gera galimybė praktiškai pritaikyti specialybės žinias, įgyti praktinio darbo patirties Amerikos firmoje, geras pagrindas tolesnėms studijoms ir / ar profesinei karjerai Lietuvoje.
Programos dalyviai gauna „J-1“ tipo (Exchange Visitor) vizą ir gali atlikti stažuotę / praktiką programos rengėjo (sponsoriaus) aprobuotoje JAV firmoje.

Internship programos trukmė - nuo 1 iki 12 mėn.
Training programos trukmė - nuo 1 iki 18 mėn. (Hospitality and Tourism - iki 12 mėn.)
Pasibaigus J-1 vizos galiojimui / stažuotei firmoje, dalyvis/ė turi teisę viešėti, keliauti JAV papildomai dar iki 30 dienų.
Stažuotės pradžia galima bet kuriuo metų laiku.

Internship programą JAV galima pradėti ne vėliau kaip per 12 mėn. po studijų (universiteto / kolegijos) baigimo.

Training programai JAV pradėti: nėra terminų (atžvilgiu studijų baigimo); aktualus tik amžiaus cenzo kriterijus; rekomenduotina (JAV vizos kriterijų aspektu) neatidėlioti pretendavimo programai daugiau kaip keleriems metams po studijų baigimo.

Dalyvis/ė gali legaliai gauti finansinę kompensaciją tik toje JAV firmoje, kurią sponsorius aprobuoja programai. Dauguma stažuočių su finansine kompensacija būna Hospitality and Tourism srityje, programavimo srityje. Pasitaiko stažuočių su finansine kompensacija verslo ir vadybos srityje.

Galima būtų dalyvauti ir neapmokamoje (ar su nedidele finansine kompensacija) stažuotėje JAV, bet tokiu atveju reikia iš anksto (savo ar tėvų banko sąskaitoje) turėti finansų pragyvenimui JAV visai numatomai programos trukmei (bent po 1000 USD kiekvienam programos mėnesiui), tad racionali trukmė gali būti 1 - 3 mėn.
 

Kriterijai pretendentams:

   "Internship” programai gali pretenduoti pagrindinių / bakalauro studijų (rekomenduotina - vyresnių kursų), magistrantūros, doktorantūros studijų studentai arba neseniai baigusieji studijas (programą pradėti reikia ne vėliau kaip 12 mėn. po studijų baigimo).
   "Training” programai gali pretenduoti: A) baigusieji studijas stažuotės specialybėje ir turintieji bent 1 metų darbo stažą studijų ir stažuotės specialybėje; B) turintieji bent 5 metų darbo stažą numatomoje stažuotės specialybėje.
   Tiek "Internship” programai, tiek "Training” programai, pretendento/ės į programą studijos turi būti: in a degree- or certificate-granting post-secondary, accredited institution outside the US, the academic program should be, in general, at least one year in length.)
   Stažuotės / praktikos pobūdis programos metu privalo atitikti studijų (bakalauro, magistrantūros, doktorantūros) pagrindinę ar vieną iš pagrindinių krypčių ("Internship” programai) arba / ir turimo darbo stažo profilį ("Training” programai).

Pretendento/ės amžius - iki 28 -30 m. (atskirais atvejais - iki 35 m.).
   Pretendentas/ė turi gerai kalbėti angliškai.
   Rekomenduotina stažuotei turėti bent 1000 USD/mėn. kompensaciją / finansavimą.


Pretenduoti stažuotėms JAV daugiau galimybių šiose srityse: 
• Management, Business, Commerce and Finance
• Hospitality and Tourism
• Information, Media and Communications
• Public Administration and Law
• The Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics and Industrial Occupations
• Arts and Culture.

Pagal JAV firmos pasiūlymo stažuotei JAV gavimo būdą galimi programos variantai:
Premium Program Option — JAV firmos / kompanijos pasiūlymas stažuotei gaunamas iš programos rengėjo (sponsoriaus).  Daugiau pasiūlymų / atrankų stažuotėms būna Hospitality and Tourism srityse.
Self-Arranged / Independent Program Option — firmą / kompaniją stažuotei JAV iš anksto susiranda pretendentas/ė. Privalumai: pati / pats kreipiatės į Jus dominančias kompanijas JAV; pati / pats renkatės firmą, kuri siūlo Jus dominančias sąlygas (įskaitant kompensaciją); programos mokestis yra mažesnis. Priimančią stažuotei JAV firmą pretendentas/ė susiranda kontaktuodama/s e-mail, Skype ar kitu būdu (pvz.: dalyvavimas “Work and Travel USA” programoje gali būti gera proga rasti kontaktų JAV ateičiai ir profesinėje srityje).

Svarbu pradėti rengtis programai iš anksto (bent prieš kelis mėnesius):
Paieška galinčios priimti stažuotei JAV firmos (tinkamos specialybės / srities atžvilgiu bei kitais aspektais) paprastai trunka bent kelis mėnesius.

Plano stažuotei (tai būtina programos paraiškos dalis, reikalinga programos sponsoriui vertinti ir aprobuoti stažuotę) derinimas su priimančia firma gali trukti savaitę (jei firma jau turėjo stažuotojų per šią programą) ar net kelias savaites (jei firma dar neturėjo stažuotojų per šią programą). Stažuotės planą turi sudaryti ir pasirašyti (kartu su pretendentu/e) firmos, priimančios stažuotei, įgaliotas atstovas. Stažuotės planą privalo būti sudaromas JAV Valstybės departamento nustatytoje formoje DS-7002.
Kai pretendentas/ė jau gavo / turi JAV firmos tinkamai (preliminariu vertinimu) parengtą planą stažuotei, nuo paraiškos (įskaitant stažuotės planą, programos mokestį, SEVIS mokestį) perdavimo sponsoriui rekomenduotina dokumentų tvarkymui (iki atvykimo į JAV) planuoti (turėti atsargos) bent 2 mėnesius.

Jeigu, Jūsų nuomone, atitinkate aukščiau nurodytus kriterijus ir norėtumėte pretenduoti stažuotės JAV programai, prašom atsiųsti elektroniniu paštu Pranas@lwc-wt.lt Jūsų biografiją / CV (anglų ar lietuvių kalba) arba detalesnę informaciją apie Jūsų studijas (dabartines ir / ar jau baigtas) ir apie Jūsų turimą darbo patirtį (tai aktualu preliminariam vertinimui dėl galimybių pretenduoti į programą). 


Atvaizdis
Skambinti
El.paštas