VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse


"Canada Working Holiday" programa

2021 m. rugpjūčio pabaigoje Kanada pagaliau suteikė galimybę ir Lietuvos piliečiams pretenduoti į vietą 2021 m. programos kvotoje.
Nuo 2021 m. rugsėjo vidurio Kanada atšaukė anksčiau kurį laiką (dėl pandemijos) taikytą reikalavimą iš anksto turėti Kanados darbovietės darbo pasiūlymą tam, kad suteiktų vietą programoje ir leistų atvykti į Kanadą.
Nuo 2021 m. rugsėjo 7 d. Kanada leidžia atvykti pilnai vakcinuotiems (dėl COVID-19).
Tad verta pretenduoti, kol dar bus vietų metinėje kvotoje Lietuvai.

Kanada – didelė ir įdomi šalis:
https://uk-keepexploring.canada.travel/ !
https://www.youtube.com/embed/ThFCg0tBDck !

„Canada Working Holiday“ programa – labai gera galimybė pažinti Kanadą iš arti ir įgyti darbinės patirties, gera galimybė lavinti anglų kalbos žinias (Kanados Vakarų dalyje) arba anglų kalbos ir / ar prancūzų kalbos žinias (Kanados Rytų dalyje). Programos dalyviai Lietuvos piliečiai (jaunimas iki 35 metų) gali legaliai dirbti Kanadoje iki 12 mėnesių. Studijuoti Kanadoje programos metu nereikia. Dalyvauti „Working Holiday“ programoje Kanadoje galima vienąkart gyvenime. Dirbti galima įvairaus pobūdžio darbus (išimčių nedaug – darbo pobūdis, kur reikalingos papildomos teisės, licenzijos).

Iš įvairių pasaulio šalių kasmet tūkstančiai jaunuolių atvyksta į Kanadą dalyvauti „Working Holiday“ programoje. Kanados Vyriausybė kasmet nustato tam tikrą kvotą šalims (nuo 2011 m. – įskaitant ir Lietuvą), kiek tos šalies piliečių gali gauti leidimus dalyvauti „Working Holiday“ programoje. Gavusiems vietą metų kvotoje Kanados Imigracijos tarnyba atsiunčia raštą, kuris leidžia pradėti programą / atvykti į Kanadą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jo galiojimo pradžios. Atvykimo į Kanadą (tarptautinio) oro uosto Imigracijos pareigūnams dalyvis pateikia tą raštą ir (jei draudimo ir kiti dokumentai - “OK”) gauna “Open Employment Authorization“ leidimą dirbti Kanadoje (leidimas - atviro tipo, t. y. leistų įsidarbinti bet kurioje Kanados vietovėje, įvairiose firmose, keisti darbovietes).

Working Holiday programa yra universaliausia ir populiariausia iš trijų International Experience Canada programų kategorijų.

Kanados vyriausybė pastaraisiais metais skiria Lietuvos piliečiams 175 vietų kvotą "Working Holiday“ programos darbo leidimams pretenduoti iš bendros 200 vietų kvotos "International Eperience Canada" (IEC) programoms.
Pastaraisiais metais paraiškas IEC programų (įskaitant  Working Holiday) kvotos vietoms Kanada priima tik internetu / online.

Paraiškų priėmimą iš norinčių pretenduoti į vietą IEC programų (įskaitant  Working Holiday kategoriją) kitų kalendorinių metų kvotoms Kanada gali pradėti prieš tai einančiais kalendoriniais metais nuo lapkričio mėn.
Iš užpildžiusiųjų paraiškas internetu, Kanados pareigūnai / sistema savo metodais atrenka tuos, kuriuos pakviečia teikti dokumentus ir mokėti aplikavimo (darbo leidimui) mokesčius.

Gavus vietą IEC programos (įskaitant Working Holiday) kvotoje, kviečiame:
1) kreiptis į mūsų Centrą dėl variantų pasinaudoti mūsų partnerių Kanadoje paslaugų paketu (programos - paslaugų paketo mokesčiai kitais metais gali kiek padidėti, lyginant su rodomais mūsų svetainės puslapiuose žemiau):
     SWAP Working Holidays programa "SWAP Work in Canada Program" (atvykusieji į Kanadą gali naudotis SWAP resursais darbo paieškai, gauti kitas SWAP paslaugas: http://lwc-wt.lt/sws/ .  

     GO International Canadian Working Holidays Program (atvykusieji į Kanadą gali naudotis GO International resursais darbo paieškai, gauti kitas GO International  paslaugas: http://lwc-wt.lt/wex/cawh/gos/
2) kreiptis į mūsų Centrą dėl draudimo su nuolaida 12-kai mėnesių (draudimas būtinas atvykstant į Kanadą; be draudimo darbo leidimas neforminamas).

Mūsų partnerės organizacijos Kanadoje (oficialių Kanados institucijų, įskaitant Imigracijos tarnybą CIC pripažintos organizacijos Working Holiday programai) – programos rengėjos, kurios jau daugelį metų priima šios programos dalyvius iš įvairių šalių, yra sukaupusios didelę aktualią patirtį ir teikia (prieš atvykstant į Kanadą ir programos metu) labai aktualias paslaugas, įskaitant: informaciją prieš atvykstant, apgyvendinimą jaunimo nakvynės namuose pradiniu programos laikotarpiu, instruktažą bei išsamią informacinę medžiagą atvykus į Kanadą, konsultacijas darbo paieškai aktualiais klausimais, informaciją apie gaunamus darbdavių skelbimus bei apgyvendinimo galimybes, pagalbą kreipiantis dėl Kanados socialinio draudimo numerio, kt. 
Rekomenduojame pasinaudoti PLC partnerių Kanadoje patirtimi, resursais bei paslaugomis. Ankstesnių metų apytiksliais statistiniais duomenimis, „Canada Working Holiday“ programos dalyviai susirasdavo darbą (po atvykimo į Kanadą): 26 % - mažiau kaip per 1 savaitę; 35 % - mažiau kaip per 2 savaites; 34 % - mažiau kaip per 1 mėnesį; 5% - vėliau kaip per 1 mėnesį. Tačiau pastaraisiais metais Kanados Vyriausybė smarkiai padidino skaičių šalių, kurių jauni piliečiai gali dalyvauti „Working Holiday“ programoje. Tad dabar į Kanadą su „Working Holiday“ atvyksta daug daugiau jaunimo iš daugelio šalių.

„Canada Working Holiday“ programos dalyviai gali ieškotis darbo savarankiškai, prieš ar po atvykimo į Kanadą. 

Kriterijai pretendentams į "Canada Working Holiday" programą:
 Lietuvos Respublikos pilietis/ė.
   Amžius nuo 18 iki 35 metų (įskaitytinai) pradinės paraiškos (internetu) pateikimo Kanados Imigracijai metu.
   Lietuvos piliečio/ės biometrinis pasas galios ne mažiau kaip 26 mėnesius nuo dokumentų pateikimo Kanados Imigracijai.  
   Turėsite įrodymą apie turimas (Jūsų ar / ir Tėvų) programai reikiamas (pirmoms savaitėms Kanadoje minimalia būtinas) lėšas - minimum 2.500 Kanados dolerių (CAD) ekvivalentas.
   Įsipareigojate prieš atvykstant į Kanadą įsigyti medicininį – sveikatos draudimą, kuriame bus numatyta ir hospitalizavimas bei repatriacija (grąžinimas į tėvynę), galiosiantį 12 mėnesių. 
   Įrodysite, kad nesergate pavojingomis ligomis (infekcinėmis, kt.), savo kaštais atlikdama/s mokamą sveikatos patikrinimą (tik Kanados Imigracijai nurodžius, tinka tik 1 ar 2 Kanados pripažinti gydytojai Vilniuje, patikrinimo kainą nustato gydymo įstaiga).
   Įrodysite, kad esate neteista/s, bent dėl ženklesnių nusižengimų (būtina pateikti pažymą dėl neteistumo).
   Dar nebuvote Kanadoje su „Working Holiday“ programa ir / ar nebuvote gavęs/usi leidimo dalyvavimui „Working Holiday“ programoje Kanadoje (dalyvauti galima vienąkart gyvenime).

Mokesčiai Kanados Imigracijos tarnybai / CIC (mokate tik tada, kai gaunate kvietimus iš CIC sumokėti):
150 CAD - IEC paraiškos mokestis;
85 CAD - biometrinių duomenų mokestis;

100 CAD - darbo leidimo mokestis.

Besidominčius „Canada Working Holiday“ programa prašom parašyti elektroniniu paštu Pranas@lwc-wt.lt .

Atvaizdis
Skambinti
El.paštas