VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse

Užsienyje atskaitytų mokesčių grąžinimo paslaugos 

Jei dirbote užsienyje: JAV, D.Britanijoje, Airijoje, kai kuriose kitose šalyse - galite susigrąžinti toje šalyje sumokėtų (atskaitytų) pajamų mokesčių ženklią dalį! 

Kviečiame konsultuotis - kreiptis į mūsų Centrą e-paštu: Laura@lwc-wt.lt .

JAV pavyzdys:
Jei dirbote Work and Travel USA, Internship, H2B ar kitoje JAV programoje, Jums yra privaloma JAV mokesčių tarnybai deklaruoti pajamas. Tuo pačiu prašoma JAV valstybės grąžinti permokėtus mokesčius. Net jeigu JAV iš Jūsų buvo atskaityta mokesčių lygiai tiek, kiek priklausė, deklaruoti privaloma. Nedeklaravusieji mokesčių gali ateityje turėti problemų su JAV vizos gavimu ir/ar įvažiavimu į JAV. Praėjusių kalendorinių metų pajamas JAV deklaruoti ir prašyti sugrąžinti permokėtus mokesčius standartinis terminas - iki kitų kalendorinių metų balandžio 15 d. Pavėlavus, gali būti bauda už vėlavimą, tačiau geriau deklaruoti mokesčius pavėluotai, negu iš viso nedeklaruoti.
 

Mokesčių susigrąžinimo būdai:
Su profesionalų paslaugomis - greičiau, sklandžiau, efektyviau (susigrąžinamos sumos paprastai - maksimaliai įmanomos).
Savarankiškai - sutaupote profesionalų paslaugos/ų mokestį, bet procesas gali užsitęsti ženkliai ilgiau, gali nepavykti atsiimti tokios sumos, kurią atgautumėte su profesionalų pagalba, didesnė klaidos rizika (pati / pats turite atidžiai gilintis į  formas bei instrukcijas užsienio kalba).
Pastaba:
Turite pasirinkti tik vieną tinkamiausią Jums būdą / kelią pajamų deklaravimui / mokesčių (permokos) susigrąžinimui iš konkrečios užsienio šalies konkretiems kalendoriniams / finansiniams metams. Nerizikuokite pirma / dalį procesų daryti savarankškai, o po to / dalį per profesionalus, ir / ar per skirtingas profesionalų firmas (mokesčių tarnyba/os gali tai traktuoti kaip bandymą gauti daugiau pinigų, nei pagal įstatymus galima). 

   Profesionalų paslaugų privalumai:
   dokumentus tvarko profesionalai, turintys ženklią patirtį šioje srityje, nuolat bendraujantys su atitinkamų šalių mokesčių tarnybomis / žinybomis, nuolat sekantys atitinkamų šalių mokestinius įstatymus bei įstatyminius aktus, taisykles;
   sutaupote laiko, nes Jums nereikia gilintis į formas, taisykles, įstatyminius aktus užsienio kalba;
   ženkliai sumažėja klaidų rizika pajamų deklaravimo - prašymo grąžinti atskaitytų mokesčių permokas formose / dokumentuose;
   paprastai yra išankstinio nemokamo įvertinimo paslauga – kokias sumas iš atskaitytų mokesčių galima tikėtis atgauti;
   padeda atsiimti maksimaliai įmanomą sumą;
   gali padėti atsiimti ir tuos atskaitytus mokesčius, kurių Jums nepriklausė mokėti;
   gali padėti atsiimti mokesčius ir už ankstesnius metus (jei laiku nedeklaravote pajamų ir neprašėte sugrąžinti permoką ankstesniais metais);
   paprastai mokesčius atgauti galima greičiau ar net daug greičiau;
   gali padėti atsiimti mokesčius, net jei Jums trūksta svarbiausių dokumentų / formų iš Jūsų darbovietės užsienyje.

Profesionalai už savo paslaugas ima tam tikrą mokestį, tačiau mokestis atskaitomas tik nuo faktiškai iš užsienio valstybės atgautos sumos (nereikia mokėti iš anksto), tad verta svarstyti dėl pasinaudojimo profesionalų paslaugomis.

Labai racionalu pasirinkti profesionalų paslaugas, jeigu JAV mokėjote ir valstijos/ų bei vietinius mokesčius, ypač – jei dirbote keliose valstijose, tuo labiau – jei iš Jūsų per klaidą atskaitė mokesčius, kurių Jums nepriklausė mokėti: Social Security Tax, Medicare, Federal Unemployment Tax.

Mūsų centras bendradarbiauja su dviem profesionalų organizacijomis, dirbančiomis mokesčių grąžinimo sirityje JAV bei kitose pasaulio šalyse (D.Britanijos, Airijos, Kanados ir kt.) jau daug metų.
Reikiamus dokumentus galite pateikti mūsų biuruose (www.lwc-wt.lt/contact). 
Kai kurioms šalims (pvz.: JAV) visus dokumentus galima teikti internetu / "online", įskaitant skenuotas kopijas su parašu (nebūtina pateikti originalą/us su parašu). Jeigu esate (išvykęs/usi) toliau ir / ar Jums nepatogu atvykti į mūsų biurą - prašome kreiptis į mus elektroniniu paštu ir mes Jus informuosime dėl galimybės teikti dokumentus internetu / "online".

Kviečiame kreiptis į mūsų Centrą e-paštu: Laura@lwc-wt.lt  .

Atvaizdis
Skambinti
El.paštas