VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse


Užsienyje atskaitytų mokesčių grąžinimo paslaugos
 

Jei dirbote kitose šalyse (JAV, D. Britanijoje, Airijoje, Vokietijoje, kt.) - galite susigrąžinti toje šalyje sumokėtų (atskaitytų) pajamų mokesčių ženklią dalį! 

JAV pavyzdys:
Jei dirbote JAV {Work and Travel USA (WT), Internship, Training, H-2B vizos, F - studento vizos ar kitos programos metu}, privaloma JAV mokesčių žinyboms deklaruoti pajamas. Tuo pačiu prašoma JAV valstybės, valstijų grąžinti permokėtus mokesčius. Net jeigu JAV iš Jūsų buvo atskaityta mokesčių lygiai tiek, kiek priklausė, deklaruoti privaloma. Nedeklaravusieji pajamų gali ateityje turėti problemų su JAV vizos gavimu ir/ar įvažiavimu į JAV. Praėjusių kalendorinių metų pajamas JAV deklaruoti ir prašyti sugrąžinti permokėtus mokesčius standartinis terminas - iki kitų kalendorinių metų balandžio 15 d. Pavėlavus, gali būti bauda už vėlavimą, tačiau geriau deklaruoti pajamas pavėluotai, negu iš viso nedeklaruoti.
 

Mokesčių susigrąžinimo būdai:
    Naudojantis profesionalų paslaugomis - greičiau, sklandžiau, efektyviau (sugrąžinamos sumos paprastai - maksimalios legaliai įmanomos). Mūsų Centras bendradarbiauja su profesionalais, dirbančiais mokesčių grąžinimo srityje jau daug metų.
Reikiamus dokumentus galite pateikti mūsų Centro biurams Vilniuje arba Kaune (www.lwc-wt.lt/contact) arba mūsų Centrui internetu / e-paštu. 
    Savarankiškai - sutaupytumėte paslaugų profesionalams mokestį, bet prašom įvertinti ir "minusus": Jūs pati / pats turėtumėte atidžiai gilintis į formas bei instrukcijas užsienio kalba (JAV - kelių "pakopų": federalines, valstijos/ų, vietos), tad didesnė klaidos rizika; jei mokesčių žinyboms kils klausimų - Jūs pati / pats turėsite atsakinėti tiesiogiai institucijoms; procesas gali užsitęsti ilgiau; jeigu {per klaidą ar patarta/s "žinovo" - JAV programos dalyvio, kuris atsiėmė JAV mokesčius apsimetęs JAV (pastoviu) gyventoju - (Permanent) Resident} susigrąžinsite mokesčius kaip JAV (pastovus) gyventojas, vėliau išaiškėjus tiesai grėstų griežtos JAV sankcijos.
   Pastaba:
Turite pasirinkti tik vieną būdą pajamų deklaravimui / mokesčių (permokos) susigrąžinimui iš konkrečios užsienio šalies konkretiems kalendoriniams / finansiniams metams. Nevertėtų rizikuoti procesą pradėti savarankiškai, o vėliau kreiptis į profesionalus (profesionalai prisiima atsakomybę tik jeigu jie pradeda procesą) ar kreiptis į daugiau nei vieną profesionalų organizaciją (JAV mokesčių žinybos gali tai traktuoti kaip bandymą gauti daugiau pinigų, nei pagal įstatymus galima). 

  Profesionalų paslaugų privalumai:
   dokumentus tvarko profesionalai, turintys ženklią patirtį šioje srityje, nuolat bendraujantys su atitinkamų šalių mokesčių žinybomis, sekantys atitinkamų šalių mokestinius įstatymus bei įstatyminius aktus, taisykles;
   sutaupote laiko, nes Jums nereikia gilintis į formas, taisykles, įstatyminius aktus užsienio kalba;
   ženkliai sumažėja klaidų rizika pajamų deklaravimo - prašymo grąžinti atskaitytų mokesčių permokas formose / dokumentuose;
   paprastai yra išankstinio nemokamo įvertinimo paslauga – kokias sumas iš atskaitytų mokesčių galima tikėtis atgauti -
kviečiame pasitikrinti internete (www.rttax.com/plpsuc), kokia (maždaug) tikėtina suma JAV atskaitytų pajamų mokesčių sugrąžinimui Jūsų atveju, jei naudositės profesionalų firmos „RT Tax“ paslaugomis;
   padeda atsiimti maksimalią legaliai įmanomą sumą;
   gali padėti atsiimti ir tuos atskaitytus mokesčius, kurių Jums nepriklausė mokėti;
   gali padėti atsiimti mokesčius ir už ankstesnius metus (jei laiku nedeklaravote pajamų ir neprašėte sugrąžinti permoką ankstesniais metais);
   gali padėti atsiimti mokesčius, net jei Jums trūksta dokumentų iš Jūsų darbovietės užsienyje.
   JAV pajamų mokesčių įstatymai nuo 2018 m. pradžios įvedė pakeitimus, dėl ko JAV federalinių mokesčių žinyba (Internal Revenue Service / IRS) WT programos dalyviams gali visai negrąžinti JAV atskaitytų federalinių pajamų mokesčių, jeigu į IRS pateiktuose dokumentuose nebus atsižvelgta į niuansus, kuriuos „RT Tax“ profesionalai žino, tad gali padėti atgauti ir JAV federalinių mokesčių grąžintiną dalį. Vertėtų pasitikrinti: www.rttax.com/plpsuc .  Palanku ir tai, kad: paslaugų mokesčius „RT Tax“ atskaitys tik nuo faktiškai iš JAV atgautos sumos (nereikia mokėti iš anksto); jeigu JAV mokesčių žinyba/os turės klausimų, su JAV žinyba/omis Jūsų vardu aiškinsis „RT Tax“; grąžintini mokesčiai daugumai** klientų bus pervedami į virtualios tarptautinės „kortelės“ sąskaitą, iš kurios bus nesunku persivesti į savo sąskaitą banke (tai aktualu, nes Lietuvoje ir daug kur kitur Europoje bankuose problematiška gauti pinigų už JAV bankų čekius) {pastaba** - išskyrus kelių valstijų, kurios kol kas siųsdavo tik popierinius čekius, gal dar 2 – 5 % atvejų, kai ir federalinių mokesčių grąžinimą (IRS) padaro čekiais}.
    Profesionalai už savo paslaugas ima tam tikrą mokestį, tačiau verta svarstyti dėl pasinaudojimo profesionalų paslaugomis. Labai racionalu pasirinkti profesionalų paslaugas, jeigu JAV mokėjote ir valstijos/ų bei vietinius mokesčius, ypač – jei dirbote keliose valstijose, tuo labiau – jei iš Jūsų per klaidą atskaitė mokesčius, kurių Jums nepriklausė mokėti: Social Security Tax, Medicare, Federal Unemployment Tax.

    Reikalingi dokumentai, duomenys JAV atskaitytų mokesčių grąžinimui:
1. W-2 forma*firmos-darbovietės JAV (jei dirbote tik vienoje firmoje) / W-2 formos* iš visų firmų-darboviečių JAV (jei dirbote keliose firmose);
2.
JAV J-1 vizos kopija;
3.
JAV Social Security Card kortelės kopija;
4.
Paso kopija;
5. DS-2019 formos kopija;
6.
I-94 formos (JAV Imigracijos įrašo) kopija (jei neturite, galite savo įrašą rasti internete - https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home  ;  Need A History Of Your Arrivals & Departures?);
7.
Tikslūs JAV darbovietės/čių (kur dirbote per kalendorinius metusvisų, jei dirbote keliose) duomenys (firmos/ų pavadinimas/ai, adresas/ai, telefono Nr., Email adresas/ai).
* Pastaba: pradėti procedūras galima būtų turint paskutinio/ų JAV darbo užmokesčio čekio/ų šaknelę/es, bet sausio - vasario mėnesiais reikia gauti iš JAV firmos/ų ir W-2 formą/as.

Jeigu dirbote JAV (ir) ankstesniais metais, bet iki šiol nebuvote kreipęsi dėl JAV atskaitytų mokesčių susigrąžinimo, galima teikti dokumentus ir dėl ankstesnių 2 - 3 metų.

Procedūras dėl užsienyje atskaitytų mokesčių susigrąžinimo galima būtų pradėti mūsų Centro biuruose Vilniuje arba Kaune (https://lwc-wt.lt/contact/) arba internetu.
Kviečiame konsultuotis - kreiptis į mūsų Centrą e-paštu: Laura@lwc-wt.lt .

Svarbu JAV "Work and Travel USA" (WT) dalyviams: Jūs WT programos metu JAV galėjote legaliai gauti atlyginimą, būdama/s Non-Resident statuse (kaip neturinti/s teisės pastoviai gyventi JAV asmuo). Užsieniečio pretendavimas į JAV mokesčių sugrąžinimą kaip turinčio teisę pastoviai gyventi JAV asmens (ir teikiant internetu formą/as be raidės „N“, reiškiančios „Non-Resident“) gali būti laikomas JAV mokesčių įstatymų pažeidimu, kas ateityje gali kelti problemų. Nors nuo 2018 m. pastoviai gyvenantiems JAV (rezidentams) federalinių pajamų mokesčių grąžinimo galimybės yra palankesnės nei WT dalyviams iš užsienio, tačiau rezidentai privalo JAV mokėti Social Security ir Medicare (SS/Med) mokesčius (kurių WT dalyviams paprastai neatskaičiuodavo iš atlyginimo JAV).


Atvaizdis
Skambinti
El.paštas