VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse

Work and Travel USA - JAV 2019 metų įspūdžių konkurso nuostatai, sąlygos:

 
Konkursui priimami darbai:
    Konkursui priimama fotonuotraukos ir / arba videofilmai iš „Work and Travel USA“ programos arba kitos programos Jungtinėse Amerikos Valstijose („H2B“ vizos, stažuotės JAV, studijų JAV, kitos), įskaitant ir kitose šalyse (ne vien JAV) programos metu ir / ar vykstant į JAV arba grįžtant iš JAV fotografuotus ir / ar filmuotus vaizdus. Pastaba: videofilmo trukmės ne mažiau kaip 50 procentų turi sudaryti filmavimas / vaizdai JAV teritorijoje.
     Konkurse nebus skelbiami, vertinami, apdovanojami darbai:
     nesiderinantys (Centro nuomone) su etikos, dorovės normomis;
     ankstesniais metais jau tapusieji Centro JAV įspūdžių konkurso laimėtojais.
  
Konkursui priimti darbai vertinami atskirai dviejose srityse:

         FOTONUOTRAUKA:
    Konkursui priimami darbai, kuriuos sudaro viena skaitmeninė fotonuotrauka ir jos pavadinimas (autorius/ė privalo kartu ir fotonuotrauka pateikti ir jos pavadinimą).
    Iš vieno/s autoriaus/ės konkursui priimama ne daugiau kaip 15 fotonuotraukų.
    Konkursui nepriimami, neskelbiami ir nevertinami montažai / koliažai iš dviejų ar daugiau fotonuotraukų.
         VIDEOFILMAS:
    Konkursui priimami videofilmai (su pavadinimu), kurių minimali trukmė 3 (trys) minutės, maksimali trukmė 15 (penkiolika) minučių. Videofilmas gali būti sudarytas iš filmuotos medžiagos ar / ir iš fotonuotraukų montažo. Videofilmą autorius/ė privalo įdėti interneto portale „YouTube“ (
www.youtube.com) ir pateikti nuorodą į videofilmą.
    Pastaba: jeigu videofilme jo autorius/ė naudoja kito/ų asmens/ų sukurtą muziką ir / ar dainą/as, videofilmo autorius/ė yra atsakinga/s, kad įgarsinimui panaudota muzika ir / ar daina/os nepažeistų kito/ų asmens/ų autoriaus teisių.
    Iš vieno/s autoriaus/ės konkursui priimama ne daugiau kaip 3 videofilmai.

Konkurso laikotarpis ir eiga:
    Nuo
2019-09-16 d. iki 2019-11-11 d. (įskaitytinai) fotonuotraukos ir / arba videofilmai konkursui priimami elektroniniu paštu: Laura@lwc-wt.lt .
    Nuo
2019-09-30 d. iki 2019-11-15 d. konkursui priimtus darbus (videofilmų - nuorodas „YouTube“) Centras įkelia į Facebook“ paskyrą / puslapį (darbų gavimo eilės tvarka - anksčiau gautus darbus pagal galimybes Centras įkelia anksčiau).
   Nuo
2019-10-01 d. iki 2019-11-25 d. 12:00 val. (Lietuvos laiku) konkursui pateiktus fotonuotraukas ir videofilmus Centro Facebook“ paskyroje / puslapyje vertina visi besidomintys. {Skaičiuojami kiekvienam konkursiniam darbui (fotonuotraukai arba videofilmui) skirti teigiami vertinimai („Like“ / „Patinka“ ir „Share“ / „Dalintis“), surinkti nuo 2019-10-01 d. iki 2019-11-25 d. 12:00 val. (Lietuvos laiku) įskaitytinai}.
     Nuo 2019-11-18 d. iki 2019-11-26 d. konkursui pateiktus fotonuotraukas ir videofilmus vertina Centro vertinimo komisija.

Konkursinės medžiagos pateikimo tvarka:
    Autorius/ė turi perduoti savo fotonuotrauką/as ir / arba videofilmą/us konkursui elektroniniu paštu: Laura@lwc-wt.lt , žinute su antrašte Konkursui – Vardas Pavardė“ (autoriaus/ės vardas pavardė). Žinutės tekste būtina pateikti / įrašyti:
1)   
fotonuotraukos / videofilmo pavadinimą;
2)   
videofilmui – nuorodą į „YouTube“ (www.youtube.com) ;
3)   
savo vardą, pavardę;
4)   
savo kontaktus (e-pašto adresą ir telefono Nr.).
    Jeigu viena/s autorius/ė (ar bendraautoriai) teikia konkursui kelis darbus, galima kelis darbus atsiųsti viena e-pašto žinute, bet prašome žinutės tekste aiškiai nurodyti visų teikiamų konkursinių darbų pavadinimus (pagal kuriuos galėtume įvardyti darbą skelbimui ir balsavimui).   

Laimėtojų ir prizininkų nustatymas:
    Centro Facebookpaskyroje / puslapyje daugiausiai teigiamų vertinimų surinkusi fotonuotrauka skelbiama Facebook vertinimo fotonuotrauka - laimėtoja. Pastaba: Centras pasilieka teisę neįskaičiuoti balsų, kurių kilmė ar skaičiai Centrui keltų abejones dėl sąžiningos konkurencijos principų laikymosi.
    Antroje ir trečioje vietoje pagal Centro Facebookpaskyroje / puslapyje surinktus teigiamus vertinimus surinkusios fotonuotraukos skelbiamos Facebook vertinimo fotonuotraukomis - prizininkėmis.
    Centro Facebookpaskyroje / puslapyje daugiausiai teigiamų vertinimų surinkęs videofilmas skelbiamas Facebook vertinimo videofilmu - laimėtoju. Pastaba: Centras pasilieka teisę neįskaičiuoti balsų, kurių kilmė ar skaičiai Centrui keltų abejones dėl sąžiningos konkurencijos principų laikymosi.
     Centro sudaryta vertinimo komisija nustato Centro vertinimo fotonuotrauką laimėtoją ir dvi fotonuotraukas - prizininkes.
    Centro sudaryta vertinimo komisija nustato Centro vertinimo videofilmą - laimėtoją.
    Atveju/ais, jeigu laimėtoją / prizininką/ę lems labai maža balsų persvara, Centras savo nuožiūra gali skirti artimiausioje (po laimėtojo/s / prizininko/ės) vietoje likusios fotonuotraukos ir / arba videofilmo autoriui/ei paskatinamąjį prizą.

Prizai laimėtojams ir prizininkams:
        
FOTONUOTRAUKA:     
   Facebook vertinimo fotonuotraukos – laimėtojos autoriui/ei Centras skiria 70 EUR vertės "Akropolio" dovanų čekius (7 X 10 EUR).
    Centro vertinimo fotonuotraukos – laimėtojos autoriui/ei Centras skiria 70 EUR vertės "Akropolio" dovanų čekius (7 X 10 EUR).

   Facebook vertinime antrąją vietą laimėjusios fotonuotraukos - prizininkės autoriui/ei Centras skiria 50 EUR vertės "Akropolio" dovanų čekius (5 X 10 EUR).
   Centro vertinime antrąją vietą laimėjusios fotonuotraukos - prizininkės autoriui/ei Centras skiria 50 EUR vertės "Akropolio" dovanų čekius (5 X 10 EUR).
  Facebook vertinime trečiąją vietą laimėjusios fotonuotraukos - prizininkės autoriui/ei Centras skiria 30 EUR vertės "Akropolio" dovanų čekius (3 X 10 EUR).
   Centro vertinime trečiąją vietą laimėjusios fotonuotraukos - prizininkės autoriui/ei Centras skiria 30 EUR vertės "Akropolio" dovanų čekius (3 X 10 EUR).
    Paskatinamojo/ųjų prizo/ų (jeigu skiriamas/i) vertę Centras nustato savo nuožiūra.

     VIDEOFILMAS:
   
Facebook vertinimo videofilmo – laimėtojo autoriui/ei Centras skiria 150 EUR vertės "Akropolio" dovanų čekius (15 X 10 EUR).
   Centro vertinimo videofilmo – laimėtojo autoriui/ei Centras skiria 150 EUR vertės "Akropolio" dovanų čekius (15 X 10 EUR).

    Paskatinamojo/ųjų prizo/ų (jeigu skiriamas/i) vertę Centras nustato savo nuožiūra.
    Pastaba: jeigu vieną fotonuotrauką ar videofilmą (laimėtoją ar prizininkę/ą) konkursui kūrė ir / arba teikė keli bendraautoriai, aukščiau nurodytas prizo dydis dėl to nekeičiamas, bendraautoriai tik tarpusavyje sprendžia kaip pasidalyti gautą prizą. 

Konkurso laimėtojų ir prizininkų paskelbimas ir apdovanojimas:
    Konkurso laimėtojus ir prizininkus Centras skelbs savo „Facebook“ paskyroje / puslapyje ir Centro interneto svetainės puslapyje.
    Centras susisieks su laimėtojais ir prizininkais asmeniškai dėl prizų bei diplomų įteikimo datos ir vietos.

  Autorius/ė (bendraautoriai/ės), teikdami fotonuotraukas ir videofilmus konkursui:
     patvirtina, kad susipažino su Centro Privatumo politika (http://www.lwc-wt.lt/privacy/), įskaitant dalį „Dėl Įstaigos (...) „Facebook“ paskyroje kaupiamų duomenų su fotonuotraukomis (...)“;
     sutinka, kad konkursui pateiktas/us fotonuotraukas ir videofilmus Centras gali (neatlygintinai) naudoti Centro informaciniams, reklaminiams tikslams.

 

Atvaizdis
Skambinti
El.paštas