VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse

Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centro paskyra "Facebook":